دنیپر همیشه برای من با خاطره خوبی باقی میمونه. چون همکاریم باهاشون زمانی شروع شد که من تازه از ایرانیکارت جدا شده بودم. و صادقانه ترس زیادی داشتم. چون نمیدونستم چه آینده‌ای خواهم داشت.
به قول کارفرمای این پروژه، من همیشه گزینه خوبی هستم برای محتواهایی که بقیه حاضر نیستن بنویسن! چون معمولا صدام در نمیاد و زود تحویل میدم. برای همین اکثر محتوا سخت هایی که هیچکس زیر بار نوشتنش نمیره، پاس داده میشه سمت من!

در مورد استراتژی محتوایی که نیاز دارید، با من صحبت کنید.