اسفند ۱, ۱۳۹۸
نبایدهای تکرار کلمه کلیدی در سئو سایت یا Keyword Stuffing

نبایدهای تکرار کلمه کلیدی در سئو سایت یا Keyword Stuffing

تکرار کلمه کلیدی یا Keyword Stuffing به معنای تکرار بیش از اندازه یک کلمه کلیدی، در یک صفحه از سایت است. این تکنیک یکی از روش‌های […]